Wachten op een wonder

beeld © Marijke Stroucken

Bij het opruimen van oude schoolspullen vond Marijke Stroucken ruim een jaar geleden een oude foto met haar vriendinnetje Swanna, een Sinti-meisje. Hun bijzondere vriendschap op de basisschool werd destijds door de ouders van beiden niet erg gewaardeerd: de afstand tussen de wereld van de woonwagenbewoners en de inwoners van het Brabantse dorp Breugel was eind jaren 60 te groot.

(…)

Van de 30.000 woonwagenbewoners, zoals Roma, Sinti en ook Nederlandse reizigers, woont een groeiende groep noodgedwongen in een huis. Jonge woonwagenbewoners wonen soms jaren met hun gezin bij hun ouders in de wagen of illegaal op het erf. Het is het gevolg van het zogenoemde ‘uitsterfbeleid’ dat door gemeenten vanaf 1999 werd gevoerd en inhield dat vrijgekomen plekken leeg moesten blijven. Inmiddels is dit beleid verboden en is de cultuur erkend als immaterieel cultureel erfgoed. ‘Maar in de praktijk is er niets veranderd’, zegt Stroucken.