Gastarbeiders

beeld © Robert de Hartogh

Fotograaf Robert de Hartogh ontmoette op de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam zijn uit Turkije afkomstige vrouw en kwam via haar begin jaren zeventig bij allerlei Turkse families thuis. In meer dan 1200 foto’s legde hij het dagelijks leven vast van de eerste Turkse en Marokkaanse Nederlanders.

(…)
 
Zijn foto’s werden gebruikt voor onder meer schoolboeken, gemeentelijke publicaties en tentoonstellingen. ‘Er was grote behoefte aan informatie over het leven van deze immigranten’, vertelt De Hartogh. Zijn unieke werk is te vinden in het Geheugen van Nederland.