Crailo

beeld © Olivier Middendorp

Olivier Middendorp raakte gefascineerd door de mensen in het asielzoekerscentrum van Crailo. Hij kwam er voor het eerst als fotograaf in opdracht van NRC Handelsblad, maar maakte er ook op eigen gelegenheid foto’s. Nu zijn ze weg en hij ook.

(…)

Hij maakte mee hoe de sfeer en het regime veranderde toen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) na zeven maanden in mei 2016 het asielzoekerscentrum overnam van het Leger des Heils.