Alphons Hustinx

beeld © Alphons Hustinx

Een man in een bruin pak loopt rustig met zijn fiets aan de hand over een fietspad. De lucht is blauw, het gras is groen. Een alledaags beeld, dat niet al te lang geleden gefotografeerd lijkt te zijn. Ware het niet dat naast het fietspad een vliegtuig ligt. Fietsers moeten uitwijken om een zwarte vleugel met gouden letters te ontwijken. O, en verderop liggen nog meer vliegtuigen langs de weg.

(…)

Wat de foto’s van Hustinx uniek maakt, zijn de kleuren. Er bestaan bijna geen kleurenbeelden van het alledaagse leven in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hustinx liet ruim 40.000 kleurendia’s na. De meeste foto’s zijn gemaakt tussen 1940 en 1945, in alle windstreken van Nederland. Door de kleuren lijkt de afstand, die zwart-witfoto’s uit die tijd automatisch oproepen, weg te vallen.